Mar

Arenys de Mar és una vila costanera amb un notable front litoral d´uns 3,7 km de longitud, en el qual hi destaca el Port i les platges del Cavaió, la Picòrdia, les Roques d'en Lluc i la Musclera, i totes elles amb un elevat ús social i econòmic i un clar potencial com a espais naturals.