Informació útil

TELÈFONS D'INTERÈS

Ajuntament - Telf. 93 795 99 00

Policia Local - Telf. 93 795 99 01

Mossos d'esquadra - Telf. 088

Bombers - Telf. 112 / 93 795 81 80

Centre d'atenció primària - Telf. 93 795 80 74

Oficina de Turisme - Telf. 93 795 70 39

Complex esportiu municipal - Telf. 93 792 42 24

Camp municipal d'Esports - Telf. 93 795 90 38

Taxis - Telf. 93 792 79 61 / 93 792 41 41